ОбщиУсловия

Rosslyn Thracia Hotel enjoys a prime location in the heart of Sofia city, on a quiet street, 50 meters away from the pedestrian part of Vitosha Boulevard and between two major metro stations.

Видове резервации

Резервация в Рослин Тракия Хотел София може да направите по следните начини:

При индивидуални резервации по имейл или телефон, е необходимо да изпратите запитване на имейл: reservation.thracia@rosslyn-hotels.com или да позвъните на телефон +359 2 801 7900, предоставяйки информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой възрастни и деца (възраст), след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.
Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Рослин Тракия Хотел София си запазва правото да променя цените и специалните си оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни помещения

Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. При потвърждението на офертата, Рослин Тракия Хотел София следва да препотвърди отново наличните към момента свободни помещения и цени, след което следва да получите потвърждение на резервацията на посочения от Вас е-мейл. В него ще е описан броят и категорията на резервираните помещения, брой гости (възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, както и дължимата сума. Молим, след получаване на потвърждението да се запознаете с информацията, посочена в него и да се свържете с нас, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията.

Вашата резервация се счита за потвърдена, но все още НЕГАРАНТИРАНА.

За гарантиране на резервацията се изисква предплащане по банков път или на място, или предоставяне на кредитна/дебитна карта с цел авторизация в срок до 72 часа (ако друго не е изрично уговорено).

Едва след получаване/авторизиране на авансовата сума, резервацията е потвърдена и ГАРАНТИРАНА. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Плащане по резервацията, направена по мейл или телефон, може да направите по следните 3 начина:

  • на място в хотела в лева ( BGN), в брой или с кредитна/дебитна карта* за резервации на стойност до 9,999 лева.
  • с кредитна/дебитна карта* през нашия виртуален ПОС терминал
  • по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане

* Приемат се следите кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

Онлайн резервация

През онлайн резервационната система на нашия уеб сайт можете сами да направите резервацията, като въведете задължителните параметри: период на престой, брой възрастни и деца (до 11,99 г.) и изберете желаното от Вас налично помещение.
Плащане на онлайн резервация може да направите по два начина:
Плащане през нашия виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro) и да получите моментално потвърждение за успешна и ГАРАНТИРАНА резервация.
Плащане по банков път в срок до 72 часа от направата на резервацията, като следва да заплатите депозит в размер посочен в потвърждението на резервацията. Едва след получаване на изискуемата сума по резервацията тя се счита за ГАРАНТИРАНА. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Всички желания на клиента, посочени в допълнителното поле за забележки нямат задължаващ характер, но ще направим всичко възможно да бъдат удовлетворени.

Резервация на място в хотелa

При индивидуална резервация на място в хотела е необходимо да предоставите информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой възрастни и деца/възраст/, след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Офертата за настаняване при запитвания на място би могла да се предостави на хартиен носител или да се изпрати по имейл.
Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Рослин Тракия Хотел София си запазва правото да променя цените и специалните оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни помещения
Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. При потвърждението на офертата, Рослин Тракия Хотел София следва да препотвърди отново наличните към момента свободни места и цени, след което следва да получите потвърждение на резервацията на посочения от Вас е-мейл. В него ще е описан броят и категорията на резервираните помещения, брой гости ( възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, както и дължимата сума. Молим, след получаване на потвърждението да се запознаете с информацията, посочена в него и да се свържете с нас, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията. Вашата резервация се счита за потвърдена, но НЕГАРАНТИРАНА и следва в срок от 72 часа след получаване на потвърждението да заплатите депозит в размера посочен в потвърждението. Едва след получаване на изискуемата сума, резервацията е потвърдена и ГАРАНТИРАНА. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Плащане по резервация, направена на място в хотела може да направите по следните 3 начина:

  • на място в хотела в лева ( BGN), в брой или с кредитна/дебитна карта* за резервации на стойност до 9,999 лева.
  • с кредитна/дебитна карта* през нашия виртуален ПОС терминал
  • по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане

*Приемат се следите кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.
При резервация на рецепция и настаняване в следващите 72 часа е необходимо заплащането да се извърши на място или при настаняване в хотела.
При заплащане на депозит за повече от една стая е необходимо да се посочат номерата на резервациите на останалите помещения, както и имена на гостите.
При искане на издаване на фирмена фактура е необходимо да изпратите предварително фирмените детайли преди извършване на плащането на имейл: reservation.thracia@rosslyn-hotels.com или да ги предоставите на място преди извършване на плащането в хотела.

Цени

Всички обявени цени на интернет страницата на хотела са в лева (BGN) с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, брой и категория на помещенията, както и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Онлайн плащания

Приемани кредитни карти за онлайн плащания: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.
При онлайн резервации, след потвърждаване на резервацията и плащане през виртуален ПОС терминал се отваря платежната страница на БОРИКА. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на БОРИКА, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран следва да въведете данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка издател, където въвеждате паролата си за автентикация.
За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за онлайн разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашия секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM) в мрежата на БОРИКА.

Хотелът няма достъп до данните от Вашата карта.
При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка. В момента на онлайн резервирането сумата по Вашата резервация ще бъде автоматично изтеглена от Вашата карта при приключване на процеса на онлайн плащане през виртуален ПОС терминал. След успешно заплащане на стойността, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата ГАРАНТИРАНА резервация.

Плащане чрез банков трансфер

Плащане на резервацията може да направите по банков път в рамките на 72 часа, считано от момента на регистриране на искането за резервация, по следните банкови сметки в лева:
ФИРМА: „СЕНТРЪЛ ПАРК ХОТЕЛ СОФИЯ“ ООД
БАНКА: Кей Би Си Банк България ЕАД
BIC код: RZBBBGSF
BGN – BG18 RZBB 9155 1008 4200 90

EUR - BG28 RZBB 9155 1008 4201 04


Всички банкови такси и разноски по преводите са за Ваша сметка.
При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да впишете Вашето име и номера на резервацията, като основание за плащане. След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане.

Плащане на място в хотела

Плащане на резервацията може да направите по банков път в рамките на 72 часа, считано от момента на регистриране на искането за резервация, по следните банкови сметки в лева:
ФИРМА: „СЕНТРЪЛ ПАРК ХОТЕЛ СОФИЯ“ ООД
БАНКА: Кей Би Си Банк България ЕАД
BIC код: RZBBBGSF
BGN – BG18 RZBB 9155 1008 4200 90

EUR - BG28 RZBB 9155 1008 4201 04


Всички банкови такси и разноски по преводите са за Ваша сметка.
При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да впишете Вашето име и номера на резервацията, като основание за плащане. След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане.

Aнулации по резервации

Ако желаете да анулирате Вашата директна резервация можете да го направите на:
телефон на +359 2 801 7900

имейл на reservation.thracia@rosslyn-hotels.com
Ако анулирате резервацията си до 2 дни преди датата на настаняване не се дължи неустойка. Внесения депозит може да бъде запазен за бъдещи резервации или върнат по сметка на клиента.
При анулации получени 1 ден преди настаняване или в случай на неявяване се удържа сума равностойна на внесения депозит по резервацията.
Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено в срок от 15 до 30 работни дни, по начина, по който е получено плащането.
Не се възстановява сумата от не предоставени услуги, поради съкращаване на престоя или при ранно напускане на хотела.
При възстановяване на заплатена сума, всички разходи по превода (банкови такси и други) са за Ваша сметка.

Промени по резервации

Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) се приемат безплатно до 5 дни преди пристигане, според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна.
Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) получени по-малко от 4 дни преди пристигане се приемат според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна, като суми по направеното авансово плащане не се възстановяват.

Непреодолима сила-форсмажор

Рослин Тракия Хотел София запазва правото си да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  • Възстановява платения депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от титуляра по резервацията, като на същия не се дължи неустойка.

При невъзможност на госта да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства и в срок от 5 дни преди настаняване, следва същият да уведоми хотела, предоставяйки писмени доказателства за форсмажорната причина. В този случай хотелът следва да предостави настаняване за друг период.

Настаняване

Настаняването в хотела е след 15:00 часа, а освобождаването на стаята в деня на заминаване до 11:00 часа.
Ползването на паркинга в деня на заминаване е до 11:00 часа. Цената на парко място на ден е 37лв.
При желание може да удължите престоя си след 11:00 часа. За това е необходимо да се направи запитване ден по-рано на Рецепция, за да се провери възможността, според наличностите в деня на заминаване, като се приложат действащите тарифи за услугата „късно освобождаване“.

Като гости на хотела може да имате  посетители в стаята си от 06:00ч. - 22:00ч. Ако посетителят остане в стаята след 22:00ч., посетителят трябва да се регистрира, като представи паспорт или лична карта. Хотелът не носи отговорност за каквито и да било престъпления, свързани с нерегистрирани посетители.

Допълнителни екстри

Консумация от минибар се таксува допълнително и не е включен в цената на нощувката.

При настаняване се изисква депозит в размер на 50,00 лева на ден под формата на авторизация на Вашата кредитна карта или в брой. След освобождаване на стаята и при липса на консумация, депозитът ще бъде възстановен.

Пушене в хотела

Не е разрешено пушенето в стаите, както и на всички закрити обществени места в хотела. Оценяваме Вашето сътрудничество с нашата политика за пушене и си запазваме правото да начислим такса за почистване от 200 лв. на всеки гост, който нарушава тази политика.

Домашни любимци

Хотелът допуска настаняване на домашни любимци от малки и средни породи -до 5кг. Кучето трябва да бъде ваксинирано, обезпаразитено и на възраст над 6 месеца. Ако желаете да пристигнете с домашен любимец, трябва да уведомите хотела поне 24 часа преди пристигането Ви. Има допълнителна такса от 48лв на ден за домашен любимец. Не се позволява присъствието на домашни любимци в обществените зони, ресторанти, барове и конферентни зали.

Загубени вещи

Хотелът не носи отговорност за загубени, повредени или откраднати вещи, намиращи се извън сейфа,осигурен в хотелската Ви стая.

В случай на откриване на забравени вещи на госта, хотелът незабавно уведомява собственика, ако е той е известен. Забравените предмети се съхраняват в хотела в продължение на 6 месеца от датата на намирането им. След изтичането на този срок и не намиране на собственика на забравените вещи, хотелът има право да използва, изхвърли или унищожи вещите.

Видеонаблюдение

Камери за видеонаблюдение (CCTV) наблюдават територията на и около хотела. Цялата информация се записва, проверява на цифров носител и се съхранява. Видеонаблюдението се осъществява, за да се гарантира безопасността на гостите, тяхната собственост, както и собствеността на хотела. С подписването на регистрационната карта, при настаняване, гостите вземат под внимание и се съгласяват с  използването на система за видеонаблюдение в помещенията на хотела (с изключение на стаите).

Увреждане на собствеността

Гостът ще бъде отговорен за всяка загуба или повреда на хотелска собственост, причинена от тях самите, техните гости или всяко лице, за което той носи отговорност. Щети, открити след напускане на стаите - стаи открити с разхвърляни отпадъци, в пълен безпорядък и/или „разрушени“, ще подлежат на такса за дълбоко почистване от 200 евро и/или такси на трети страни, ако е необходимо. Приготвянето на храна, паленето на свещи и всякакъв друг вид лесно запалими вещества, провеждането на партита и шумни събития са абсолютно забранени и подлежат на допълнителна такса.

Работно време

Рецепцията на хотела работи 24 часа. Управата на хотела си запазва правото да прави промени в работното време на всички заведения за хранене.

Лични данни

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Рослин Тракия Хотел София. СЕНТРЪЛ ПАРК ХОТЕЛ СОФИЯ ООД, с ДДС номер BG204693995. ИН: 204693995, представлявано от Гергана Георгиева, Петя Ангелова, с адрес на управление гр. София, ул. „Славянска” № 5, ет.3, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Когато направите директна резервация в Рослин Сентръл Парк Хотел София се счита, че сте се запознали с настоящите Общи условия и сте съгласни с тях.